marți, 6 martie 2012CREATIVITATE, ENERGIE,     NOTORIETATE
şi TALENT ÎNTR-O 
„ŞCOALĂ ALTFEL”

2-6 aprilie 2012

Proiectul „Şcoala altfel” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii, spiritul civic şi formarea competenţelor privind însuşirea valorilor, prin:

 • Procesul de învăţare şi cunoaştere prin joc;
 • Promovarea educaţiei informale şi nonformale;
 • Experimentarea unor ambiente educative diverse;
 • Flexibilitatea strategiilor de însuşire a cunoştinţelor şi de exersare a imaginaţiei;
 • Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării interumane.

Obiectivul general al proiectului îl constituie ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor, în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.

Activităţile propuse au în vedere următoarele obiective specifice:
 • Realizarea unor acţiuni şi activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
 • Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extrașcolară şi extracurriculară;
 • Implicarea familiei în activitățile extrașcolare şi extracurriculare;
 • Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 • Crearea unor activităţi recompensatorii, stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;
 • Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală;
 • Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
 • Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
 • Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;
 •  Asigurarea eficienţei activităţilor extraşcolare şi extracurriculare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate.