Activităţi propuseO şcoală băimăreană pentru viitorii specialişti europeni 

PLAN MANAGERIAL
AL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE
ŞI EXTRACURRICULARE
DIN CADRUL SĂPTĂMÂNII
ŞCOALA ALTFEL

2-6 APRILIE 2012

Domeniul educativ
Tipul de activitate/Proiect
Obiective / descrierea activităţi
Responsabili/
Catedre

Educaţia ecologică, de protecţie a mediului,
a animalelor
şi speciilor
şi de
colectare selectivă
Excursie la Grădina Zoologică din Ungaria – Nyireghaza

-conştientizarea caracterului limitat al resurselor naturale şi a importanţei acestuia asupra faunei;
- să formuleze relaţia dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii.
Catedra de Ştiinţe Socio-Umane
Cercetaşi pentru o zi
- activitate de explorare a zonelor limitrofe oraşului Baia Mare, prin conştientizarea efectelor pe care mediul înconjurător le are asupra dezvoltării echilibrului interior, asupra acceptării propriilor trăiri şi sentimente în mod autentic.
Prof. Carmen Hoban
Amenajarea părculeţului din curtea şcolii şi ecologizarea zonei
-identificarea calităţilor mediului necesar vieţii sănătoase;
-conştientizarea privind păstrarea curăţeniei în spaţiul perişcolar

Prof. Balla Mihaela
Prof. Mitrea Mariana
Catedra de Ştiinţe Socio-Umane
Catedra de Matematică
Prof. Fănăţan Nelu
Proiectul România pitorească
-promovarea valorilor mediului înconjurător şi a zonei verzi.
Prof. Dale Marinela, coordonator
Prof. Pop Valerica
Prof. Muscală Laura
Prof. Bala Mihaela
Prof. Porumb Mirela
Protejează mediul pentru un viitor mai bun
- activități de promovare a protecției mediului prin reciclarea PET-urilor strânse de elevi, activități de cunoaștere a unor aspecte ale mediului geografic global şi local, vizitarea Rezervației Fosilifere de la Chiuzbaia, cu coordonarea membrilor Clubului de Speologie Montana Baia Mare
Prof. dr. Mureșan Alexandru
Prof. Ștefănescu Marinela
Prof. Perciovici Gabriela


Educaţia pentru valori culturale şi religioaseEducaţia pentru valori culturale şi religioase
Educaţia pentru valori culturale şi religioase
Excursie tematică „Cultură şi civilizaţie, istorie şi... amintiri“
-Cunoaşterea cetăţilor medievale din Transilvania şi a istoriei acestora;
-vizitarea unor obiective culturale din patrimoniul ţării noastre: Catedrala ortodoxă, Cetatea medievală, Grădina Zoologică din Tg. Mureş; Turnul cu Ceas, Turnul Porţii, Casa Vlad Dracul, la Sighişoara; Biserica Neagră din Braşov; Castelul Peleş, Castelul Bran, Castelul Pelişor; Turnul Sfatului, Piaţa Mare, Muzeul Naţional Brukenthal, din Sibiu; Catedrala Romano-catolică, Catedrala Reîntregirii Neamului, din Alba-Iulia.
Catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Catedra de Matematică
Prof. Toma Ioan
Prof. Temian Gavril
Prof.dr. Mureşan Alexandru
Istoria, cultura și spiritualitatea maramureșeană, în corelație cu spațiul geografic local: Dezbatere cu tema „Maramureşul-ţinut de basm şi legendă”- Prezentarea unui film documentar cu tema „Istoria oraşului Baia Mare”şi a personalităţii lui George Pop de Băseşti;

Împletirea de cruciuliţe – atelier

Realizarea de felicitări şi vopsirea ouălor
Activitățile se vor centra pe :
-descrierea biografică a personalităților istorice, culturale și spirituale a spațiului maramureșean și alcătuirea unei hărți culturale a Maramureșului
-cunoaşterea unor monumente de arhitectură religioasă din Maramureş: Mănăstirile Bârsana, Săpânţa-Peri, Rohia;
-cunoaşterea unor aspecte istorice inedite legate de zona Maramureşului şi de oraşul Baia Mare.
Catedra de Ştiinţe Socio-Umane
Prof. Toma Ioan
Prof. dr. Alexandru Mureşan
Prof. Bledea Adrian


Prof. Omota Grațiela
Prof. Pop Ramona

Prof. Borota Meda
Valori românești în cultura europeană:
Femeia în literatură

Literatura închisorii comuniste

- dezvoltarea gustului pentru literatură, ca sursă de informare, dar și ca mijloc de valorificare a personalității;

Prof. Adela Ponoran
Prof. Livia Buciuman
Prof. Luminița Lazin

Fenomenul cultural între tradiție și inovație (în parteneriat cu Universitatea de Nord și-n colaborare cu Catedra de limbi moderne CENT)
Obiceiuri de primăvară – Dragobetele și Paștele
- educarea elevilor în spiritul artei şi al culturii
Prof. Anca Apostol
Prof. dr. Nicoleta Han
Prof. Hozan Sonia
Catedra de Limba Română şi Catedra de Limbi Moderne

Concursul Naţional de Limba şi Literatura Română „Augustin Buzura”, etapa naţională
-valorificarea deprinderilor de abordare a textului literar;
-iniţierea unor modalităţi complementare de verificare şi evaluare.
Prof. dr. Han Nicoleta

Catedra de Limba şi Literatura Română
Excursie tematică la Cluj
-promovarea unui activism dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete măsurabile imediat;
-dezvoltarea unor valori  adaugate privind spaţiul public, participare cetăţenească;
Prof. Hozan Sonia
Excursie Şuior
Excursie Turul MM: Să ne cunoaştem mănăstirile
-promovarea valorilor cultural-folclorice şi geografice ale zonei
Prof. Pop Ramona
Prof. Omota Graţiela
Catedra de Istorie
Eu şi duhovnicul meu

-promovarea credinţei strămoşeşti şi a valorilor morale
Prof. Omota Graţiela

Educaţia tehnico-ştiinţifică şi profesionalăLecţie-vizită la Planetariu / Muzeul de Mineralogie. Incursiune în tainele mineralelor
-derularea unor activități interdisciplinare, chimie-geografie, în incinta Muzeului de Mineralogie, prin care elevii vor putea afla curiozități despre roci și minerale, despre elementele chimice și rețelele cristaline care formează mineralele, precum și despre localizarea diferitelor structuri geologice pe teritoriul județului Maramureș
Prof. dr. Mureșan Alexandru
Prof. Pop Adrian
Prof. dr. Andreica Vlad
Diriginții claselor a IX-a
Fizică aplicată
Elevii claselor a X-a își vor prezenta proiectele de fizică construite până la desfășurarea evenimentului și se vor realiza proiecte noi cu elevii participanți
Prof. Mureșan Carmen
Club multimedia
Realizarea unor pagini WEB, jocuri pe computer etc.
Prof. Roatiş Mirela
Prof. Gabriela Friedrich
Prof. Ghişe Alina
Educaţia sportivă
Activităţi sportive şi competiţii între clase (şah, tenis, handbal, baschet); sportul distractiv (jocuri distractive sportive: tras de sfoară, ştafetă etc.)
-conştientizarea capacităţilor personale şi a potenţialului colectiv, precum şi dezvoltarea unor abilităţi de interacţiune socială
Catedra de Educaţie Fizică şi Sport
Educaţia pentru cetăţenie democratică şi comunicare interumană
Organizarea unei excursii tip teambuilding în scopul îmbunătăţirii coeziunii de grup
-formarea competenţelor privind comunicarea şi relaţionarea interumană
-coeziunea clasei şi impunerea unor valori comune
Psih. Cristina Cioltea
Întâlnire cu elevii unei clase de la şcoala ajutătoare şi schimbul de idei privind comportamentul civic şi democratic
-conştientizarea importanţei ECD şi a rolului educaţiei în promovarea cetăţeniei active şi responsabile
-realizarea unui schimb de experienţă util pentru participanti.
Prof. Monica Tămaş
Educaţia pentru promovarea valorilor umanitare, de voluntariat şi caritate

Amenajarea sălii de sport pentru o serată caritabilă, banii fiind donaţi pentru copiii în pericol de a abandona şcoala din raţiuni financiare
-promovarea voluntariatului activ şi eficient
-sensibilizarea participanţilor cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului
Prof. Carmen HobanProf. Mitrea Mariana
Proiect “Frumuseţea gestului mărunt”. Acţiune caritabilă la o casă de copii din Baia Mare
-petrecerea timpului într-un mod constructiv alături de copiii din casa de copii, pentru relaţionarea cu cei din jur în mod nediscriminatoriu
Proiecte ale minţii, acţiuni ale sufletului. Implicare în acţiuni de voluntariat alături de Crucea Roşie Română
-oferirea de sprijin persoanelor cu probleme sociale din municipiul Baia Mare
Proiect “Help Me”. Formarea deprinderilor de intervenţie pentru slavarea vieţii, în colaborare cu Liceul Vocaţional Penticostal, Crucea Roşie, SMURD şi Palatul Copiilor
-dezvoltarea deprinderii de a ajuta orice persoană aflată în dificultate
-dezvoltarea spiritului de solidaritate
-dezvoltarea spiritului de echipă în intervenţii
Prof. Poran Camelia
Prof. Omota Graţiela
Diriginţii claselor implicate în proiect

Educaţia pentru sănătate


Campanie de conştientizare împotriva fumatului, vizând aspecte practice ale descurajării elevilor ce fumează în apropierea şcolii
-dezvoltarea motivaţiei privind renunţarea la fumat şi promovarea unei alimentaţii şi conduite sănătoase
Psih. Cioltea Cristina
Prof. Dimirache Diana
"Mesajul meu antidrog". Întâlnirea C.Ş.E. C.E.N.T cu reprezentantul C.P.E.C.A Maramureş
-transmiterea mesajului reprezentantului C.P.E.C.A Maramureş.
-anunţarea câştigătorilor următoarelor concursuri:
1. Concurs creaţie literară “Mesajul meu antidrog”;
2. Concurs piese de teatru cu tematică antidrog;
3. Concurs creaţie muzicală cu tematică antidrog;
4. Concurs sportiv “Mesajul meu antidrog”
Prof. Hoban Carmen
Prof. Dimirache Diana
Consiliul Elevilor
Lecții vizită la Planing
-formarea unui comportament care apreciază şi promovează sănătatea personală şi a celorlalţi ca pe o valoare esenţială
Prof. Mariana Mitrea
Prof. Omota Graţiela
Prof. Poran Camelia
Prof. Talpoş Elena
Educaţia pentru sănătate

Proiect “Trăieşte sănătos”-atelier; realizare de obiecte decorative
Tema 1. Sănătate pentru trup

                   Alimentaţie sănătoasă pentru un trup sănătos
               Alegem ce mâncăm
                 Efectul terapeutic al plantelor medicinale
                      Lista E-urilor
Atelier: Gătesc pentru sănătate, film documentar ,, Mâncarea contează
                 Activitatea fizică şi sănătatea
                 Sedentarismul
                  Importanţa mişcării
Atelier: Bucuria mişcării
                   Frumuseţe la orice vârstă 
                         Cosmetice naturiste
a)     Ingrediente sănătoase şi ingrediente de evitat
b)     Săpunuri naturale, paste de dinţi şi creme
                   Stilul vestimentar- o carte de vizită, avantaje şi dezavantaje
a)     Îmbrăcămintea-formă, culoare, ţesătură
b)     Încălţămintea-formă, culoare, material
c)     Accesoriile
Atelier: Preparare pastă de dinţi şi săpun
Tema 2Sănătate pentru suflet
3.1 Spiritualitatea şi sănătatea
3.2 Dumnezeu în viaţa mea
3.3 Sfaturi biblice pentru un stil de viaţă sănătos
3.4. Valoarea rugăciunii în starea de sănătate sau boală
Atelier: împletire cruciuliţe
Tema 3. Sănătate pentru casă
4.1 Casa verde, o investiţie pentru sănătate
4.2. Plantele ornamentale, bucurie pentru ochi şi sănătate pentru casă
4.3. O casă curată cu ingrediente din natură
Prof. Pop Ramona

Educaţia civică, rutieră, paza pentru stingerea incendiilor şi pentru reacţii corecte în caz de urgenţă
Simularea unui incendiu
-formarea deprinderilor privind reacţiile în situaţiile de urgenţă
-însuşirea unei conduite corecte în cazul unui incendiu şi modul de evacuare dintr-o clădire
Prof. Friedrich Gabriela
Prof. Nelu Fănăţan
Parteneriat cu Poliţia locală
-formarea spiritului civic
Prof. Talpoş Elena

Educaţia pentru responsabilitate socială, şi relaţii de comunicare, educaţia pentru carieră
Dezbatere. „Cine şi ce ne va influenţa viitorul?"
-conştientizarea propriilor alegeri în parcursul şcolar şi profesional
-formarea motivaţiei pentru comunicarea eficientă cu adulţii în vederea consilierii pentru carieră
Prof. Alina Pop
Cogito ergo sum... „Filosofi ai lucrurilor pământeşti“
-cerc de idei privind teme perene de reflecţie filosofică: omul , morala, dreptate versus nedreptate etc.
Prof. dr. Cînţa Adriana
Prof. Dimirache Diana
Excursie la Cluj-Napoca pentru cunoaşterea ofertei educaţionale a Universităţii ‘‘Babeş-Bolyai’’
Lecţii-vizită de orientare în carieră la Universitatea de Nord Baia Mare şi la Universitatea de Vest ‘‘Vasile Goldiş’’ Baia Mare 
-contactul cu viitorul mediu educativ
-educaţia pentru carieră
diriginții cls. terminale:
Prof. Văscan Viorica
Prof. Miclăuş Rodica Prof. Ciobotea Viorica Prof. Şofran Daciana Prof. Haiduc Leontina
Lecţii vizită la diverşi agenţi economici şi de orientare în carieră
-eduacţia pentru carieră
Catedra de Tehnologii
Prof. Mitrea Mariana
Prof. Borota Meda
Prezentarea firmelor de exercițiu din școală, în fața elevilor de clasa a X-a, în vederea preluării pentru anul școlar următor
-eduacţia pentru carieră
Responsabil activitate FEx la nivelul școlii, prof. Nan Natalia
Profesori coordonatori FEx

Job Shadow Day, activitate in cadrul proiectului Junior Achievement
Job Shadow Day
Responsabil program JA la nivelul școlii, prof. Hreniuc Laura
- membrii catedrei care implementează JSD, prof. Pop Alina și prof. Mitrea Mariana
Cum lăsăm “Amprente”? Despre ce şi cum se scrie la o revistă şcolară
-stimularea creativităţii, prin înlăturarea blocajelor;
-exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare;
-dezvoltarea gândirii critice
Prof.dr. Adriana Cînţa
Excursie la Şuior pentru o mai bună comunicare şi coeziune a clasei
-formarea deprinderilor de comunicare şi coeziune a grupului
Prof. Balla Mihaela

2.              Învaţă să înveţi! Învaţă să
3.              te cunoşti! atelier de lucru
-dezvoltarea inteligenţei emoţionale
a elevilor, formarea unor deprinderi de
autocontrol emoţional, cunoaşterea emoţiilor personale şi recunoaşterea emoţiilor în ceilalţi
Prof. dr. Adriana Cînţa
Prof. Dimirache Diana

Educaţia pentru artă şi valoare
Vizionarea unor filme în format 3 D, la Gold Plaza sau a unor filme artistice/ documentare urmate de o sesiune de discuţii privind aspecte cu impact în dezvoltarea personală a elevilor; participarea la un spectacol de operă şi de teatru. Vizionare film 3 D- „În adâncuri” sau „Călătorie în jurul lumii”
-lărgirea şi completarea orizontului de cultură, prin cea de-a şaptea artă;
 -dezvoltarea atitudinilor şi a aderenţei la valori morale,valori sociale,culturale etc.
Psih. Cristina Cioltea
Prof. Bledea Adrian
Prof. Diana Dimirache
Prof. dr. Andreica Vlad
Prof. Mitrea Mariana
Prof. Poran Camelia
Relaţia şcoală-elevi-părinţi
Proiectul "Ne cunoaştem copiii?", cu următoarele activităţi:
-10 întrebări comune adresate de diriginte pentru părinţi la care răspund şi copiii şi confruntăm răspunsurile;
-prezentarea cu titlul „Copilului meu ieri şi azi;
-o oră împreună cu copiii la şcoală asistând la o oră de curs altfel;
-o ieşire în aer liber, un picnic, unde copiii să servească părinţii.
-ieşire la teatru, cinema, mănăstiri, bibliotecă alături de copii şi diriginte/ profesori
-eficientizarea relaţiei şcoală-elevi-părinţi şi promovarea unei colaborări active
-implicarea părinţilor în viaţa şcolii
Psiholog
Profesorii diriginţi
Promovarea imaginii şcolii
Ziua porților deschise pentru elevii din ciclul gimnazial – organizată pe ateliere de lucru:
-prezentare ofertei educaționale, a activităţii firmelor de exercițiu (expoziție + lecții deschise FEx)
-realizarea de preparate culinare cu cls. XII Apr. şi XIIIApr.
-promovarea imaginii şcolii
-dezvoltarea responsabilităţii
-formarea competenţelor privind cultura organizaţională
Şefii de catedre
Comisia pentru Promovarea Imaginii Şcolii
XI A.....E
XII A......EProf. Balla Mihaela

Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei, promovarea tinerelor talente
Atelier de creaţie: Limbajul culorilor în procesul de comunicare
-dezvoltarea capacităţii de comunicare nonverbală
Prof. Ciobotea Viorica
Prof. Achim Ana

Spiritul ludic al teatrului – trupa CENT Illusion
-piesă de teatru activă; în cadrul Săptămânii porților deschise activitatea va fi completată cu realizarea semnelor de carte

-valorificarea talentului fiecăruia
-aprecierea valorilor culturale
-asigurarea cadrului de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii ,aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor
 -utilizarea materialelor, instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor, în vederea obţinerii unor rezultate anticipate
Prof. dr. Nicoleta Han
Catedra de Limba şi Literatura Română

Bibliotecar, Ludmila Klocza
Educaţia privind comportamentul adecvat în diferite circumstanţe
Proiect "Bunele maniere, ieri și azi". ABC-ul manierelor frumoase
Eseuri, Proiecţie PPS, desene, fotografii
-utilizarea corectă a normelor/regulilor de comportare civilizată în spaţiul privat şi public
-exersarea, în situaţii date, a deprinderilor comportamentale de bază
-diferenţierea atitudinilor civice pozitive / negative, în situaţii social-contextuale;
-conştientizarea necesităţii abordării unui comportament manierat
Prof. Carmen Hoban

Dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină
Prezentarea unor scenete în limba franceză
-dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a competenţelor artistice
Prof. Sonia Hozan
Prof. Fati Anca
Zilele francofoniei
-respectul pentru valorile europene şi relaţiile interculturale
Prof. Sonia Hozan
Prof. Costin Codruţa
Vizionare de filme în limba franceză
-dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de apreciere a valorilor artistice
Prof. Sonia Hozan
Catedra de Limbi Moderne


DIRECTOR,
PROF. ANETA CARPOV